Gevelstenen en meer - Piggy Bank Facts 2024

Ga naar de inhoud

Gevelstenen en meer

Geschiedenis
Gevelstenen
Je moet goed zoeken en omhoog kijken, maar dan vind je ze: de gevelstenen die iets met sparen te maken hebben. Dit type "spaar"-gevelstenen vindt je vooral in huizen van voormalige eigenaren met humor. Die dan vaak wel weer in het licht van de anno de 21e eeuw herschreven geschiedenis een beladen verleden kunnen hebben. Tsja. En soms hebben ze een meer eigentijdse geschiedenis, maar ook hier ('In het geschud varken') met humor. Of ze zijn aangebracht door eigenaren die willen laten weten dat ze hun laatste centen in het huis hebben geïnvesteerd.
Laat even weten als je nog meer spaar gerelateerde gevelstenen kent.
In het geschud
Eerste en laatste gulden
Verkeerde pot
IN HET GESCHUD VARKEN
De gevelsteen aan het pand Zeedijk 125, Amsterdam is aangeboden door het aannemingsbedrijf J. Kneppers, toen bleek dat de verbouwings/ restauratiekosten het geplande budget flink overschreden. Op de, uit het spaarvarken geschudde, munten staan de initialen van de opdrachtgever, Amsterdamse Huizenhandel en Administratie Maatschappij en het jaar 1996 van de plaatsing. Ontwerp en uitvoering Fa Kneppers.

DE EERSTE EN DE LAATSTE GULDEN
In de gevel aan de Weteringschans 275, Amsterdam zit tussen de eerste en de tweede verdieping een steen met twee munten. De linker munt is de gouden gulden van de stad Florence, geslagen tussen 1252 en 1303. De munt toont de lelie uit het wapen van de stad. Deze lelie (flore) bezorgde de munt zijn naam "florijn". De rechter munt is de zilverkleurige laatste model van de gulden. Ontwerp en uitvoering Hans 't Mannetje (1997).

IN DE VERKEERDE POT
"Verkeerde", betekent hier omgekeerde. Deze steen zit in de zijgevel van het in 1891 gebouwde pand aan de Nadorststeeg, hoek Rokin 17 te Amsterdam. Op de bovenrand staat: ANNO 1707. Op de onderrand staat: IN DE VERKEERDE POT. Het is mogelijk een symbolische voorstelling van misplaatste spaarzaamheid: uit de omgekeerde pot rolt geld dat uitgegeven kan worden.

Batenburg
Peterspenningen
1 Euro - 2 handen
BATENBURG (2003)
Ter herinnering aan de heer Batenburg werd in de zijgevel van de Prinsengracht 206 in Amsterdam een steen aangebracht. Batenburg was voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN. De gevelsteen verbeeldt, dat als Batenburg met financiële zaken aan de gang ging, zilver als het ware goud werd. Maar zilver heeft de eigenschap om zwart te worden als je het niet poetst. Zo verbeeldde de steen dus ook: zwart geld erin en goud eruit. En dat was niet helemaal de bedoeling.........

PETERSPENNINGEN (2003)
Het onderschrift  slaat op drs. J. F. M. Peters, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Amsterdam, die op de dag van onthulling van deze steen, 12 juni 2003, afscheid nam uit deze functie. Op de collectezak is het logo van Stadsherstel te zien.De 18 munten staan voor het aantal jaren dat drs. Peters in functie was. De steen is gehakt door Tobias Snoep.

EUROMUNT (2006)
Een Euromunt en twee handen. De linkerhand maakt een gebaar van geld uittellen, de rechterhand wordt opgehouden om geld te ontvangen. De gevelsteen werd aangebracht bij de voltooiing van de bouw van het huis aan de Egelantiersstraat 16, Amsterdam in 2006. Ontwerp en uitvoering Hans 't Mannetje.

Botersloot 25
Oud Losgeld
Spaarvarken HH
SPAARBANK ROTTERDAM
Het bekende groene spaarvarkentje van de spaarbank in een gevelsteen aan het  pand Botersloot 25 te Rotterdam (1957), het gebouw van de voormalige Spaarbank (te) Rotterdam. Of de hand die van de spaarder is (geld er in) of die van de bank (geld er uit) is niet duidelijk, het is in ieder geval wel symbolisch.

HET OUD LOS GELD
Langehofstraat 18 te Zutphen. De gevelsteen die zich hier bevindt toont twee stapeltjes munten, waarvan zich op de linker stapel een munt bevindt met een paard. Het smalle huis dat hier in de middeleeuwen stond werd bewoond door een ambachtsman, een bontwerker, genaamd Gerrit. De bouwmuren zijn nog middeleeuws maar het werd eind 20ste eeuw ingrijpend gerenoveerd. De naam 'Het Oud Los Geld' is een nieuwe huisnaam, gegeven door de eigenaar die het huis renoveerde.

SPAARVARKEN
Het gebouw Dorpsweg 127c te Rotterdam was het voormalige bijkantoor van de Spaarbank Rotterdam. Daar is boven de entree in het metselwerk in 1951 de gevelsteen "Spaarvarken" van beeldhouwer Hank Hans aangebracht. Het afbeelden van een spaarvarken en munten was, dat lijkt niet onlogisch, zeer waarschijnlijk een vereiste van de opdrachtgever.
witte spaerpot
Appeldijk 55
jaarsteen1613
IN DEN WITTE SPAERPOT
Dit is een fraaie replica. Het origineel ligt in het Gorkums museum. De originele stenen hebben vanaf 1613 tot omstreeks 1900 in de gevel van het pand Appeldijk 55 te Gorinchem gezeten. Exact op de plaats waar nu de replica's zitten. Het huis dat al bestond in 1550 is er nog altijd, maar de gevel is eind 19e en begin 20e eeuw vervangen. De steeg naast het huis heet heel toepasselijk "Spaarpotsteeg". Die naam heeft het al vroeg na het plaatsen van de gevelstenen in de 17e eeuw gekregen. De persoon die de stenen in 1613 liet plaatsen was van beroep bakker en heette Willem van Duijnen. Waarom hij voor een spaarpot koos? Misschien hoopte hij een goed gevulde spaarpot te hebben. Een beschrijving van deze gevelsteen is te vinden op pagina 195 van het boek DE UITHANGTEKENS (2e deel) van J. van Lennep en J. ter Gouw. Het woonhuis had daar overigens als perceelnaam Appeldijk, wijk B no. 312.
Met dank aan Harry Hoegee die mij deze informatie stuurde (2022-10)
Meer.......?
Aanvullingen van gevelstenen met beschrijving zijn van harte welkom.
Terug naar de inhoud